Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

[VÍ DỤ] Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng

Từ khóa


Căn cứ:
Điểm i Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015

Ví dụ:
A do xảy ra xích mích đã đánh B bị thương với tỷ lệ thương tích là 11%. Tại Tòa, xét thấy A phạm tội lần đầu, khung hình phạt thuộc tội ít nghiêm trọng, nên Tòa án cho A hưởng tình tiết giảm nhẹ này.

Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ ngay!

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan