Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

[VÍ DỤ] Phạm tội do lạc hậu

Từ khóa


Căn cứ:
Điểm m Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015

Ví dụ:
Đồng bào miền núi một số nơi do điều kiện khách quan về tư nhiên dẫn đến đời sống xã hội tách biệt, không được học tập, kém hiểu biết pháp luật dẫn đến tình trạng tảo hôn.

Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ ngay!

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan